Utwardzanie żywic poliestrowych

 
 

Do utwardzania żywic poliestrowych stosuje się z reguły dwuskładnikowe układy utwardzające, w skład których wchodzą przyspieszacz i utwardzacz. Przyspieszacz można dozować do porcji żywicy przewidzianej do przetworzenia np. w danym dniu. Utwardzacz dozuje się do odmierzonej porcji żywicy bezpośrednio przed stosowanie. Istotne jest, aby obydwa składniki były dodawane i mieszane z żywicą osobno.

Przebieg procesu utwardzania:

W pierwszym etapie temperatura żywicy powoli dochodzi do około 350C i żywica przekształca się w żel. Drugi etap to szybki wzrost temperatury ? żywica staje się wtedy twarda. Pełne parametry wytrzymałościowe żywica uzyskuje dopiero po okresie dotwardzenia żywicy, który trwa od kilku do kilkunastu godzin. Dotwardzanie żywicy powinno odbywać się w wysokiej temperaturze, ponad 240C, a nawet do 400C.

Przyspieszacz: do żywic poliestrowych stosuje się przyspieszacz kobaltowy. Zalecana ilość na 1kg żywicy ? 4-25 ml przyspieszacza o zawartości 1% kobaltu. Żywice oznaczone symbolem Py nie wymagają stosowania przyspieszacza.

Utwardzacz: do żywic poliestrowych stosuje się Luperox. Zalecana ilość na 1kg żywicy ? 10-20 ml. Znaczne zwiększenie ilości utwardzacza może spowodować wydzielenie się tlenu w masie żywicy i jej spienienie oraz osłabienie parametrów wytrzymałościowych laminatu.

 
     

 


Strony opracowano na podstawie materiałów reklamowych firm z którymi współpracujemy.